2 ct/kWh mažinamas elektros energijos naktinis/savaitgalio tarifas gyventojams

Komisija, išanalizavusi AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ pateiktus duomenis apie 2010 metų pirmojo ketvirčio buitinių vartotojų suvartotą elektros energijos kiekį, nustatė, kad faktinis suvartotos elektros energijos kiekis ir gautinos pajamos viršija prognozuotus rodiklius atitinkamam laikotarpiui.

Uždarius pigų elektros energijos gamintoją - Ignalinos atominę elektrinę - ir išaugus elektros energijos tarifams, gyventojai daugiau elektros energijos vartoja pigesniu nakties ir savaitgalio tarifu. Išaugus gyventojų, atsiskaitančių pagal dviejų laiko zonų tarifus, vartojimui, šiame vartotojų segmente visuomeniniai elektros energijos tiekėjai surinks daugiau pajamų.

Siekiant užtikrinti visoms vartotojų grupėms pagrįstą elektros energijos kainą, prieš dvi savaites raštu įmonės buvo informuotos ir paprašytos ištaisyti skaičiavimus. Sulaukus visuomeninių elektros energijos tiekėjų pranešimo, kad per nurodytą 10 dienų terminą neturės galimybės sušaukti įmonės valdybos posėdžio ir spręsti Komisijos rašte nurodytų klausimų, Komisija gegužės 27 d. posėdyje nusprendė vienašališkai nustatyti visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus buitiniams vartotojams.


Elektros energijos tarifai gyventojams


Tarifo pavadinimas

Galiojantis tarifas su PVM (ct/kWh)

Nuo liepos 1 d. nustatyti tarifai su PVM (ct/kWh)


1. Vienkainis tarifas


1.1. Buitiniams vartotojams

45,0

45,0


1.2. Buitiniams vartotojams, naudojantiems elektros virykles*

43,0

43,0


1.3. Buitiniams vartotojams, suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh**

41,0

41,0


2. Dviejų laiko zonų tarifas


2.1. Dieninis

49,0

49,0


2.2. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio

36,0

34,0


2.3. Dieninis tarifas buitiniams vartotojams, naudojantiems elektros virykles*

45,0

45,0


2.4. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas buitiniams vartotojams, naudojantiems elektros virykles*

34,0

32,0


2.5. Dieninis tarifas buitiniams vartotojams suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh**

44,0

44,0


2.6. Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas buitiniams vartotojams, suvartojantiems per kalendorinius metus daugiau kaip 12000 kWh**

33,0

31,0Elektros energijos gamybos kaina sudaro apie 34 proc., perdavimo paslaugos kaina - apie 18 proc., skirstymo paslaugos - apie 29 proc., tiekimo - apie 1 proc. ir PVM - apie 18 proc. visos elektros energijos kainos, kurią moka vienkainiu tarifu gyventojai.

Komisija taip pat pakoregavo AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ Visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkas dėl vartotojų, kurių objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir daugiau. Didieji elektros energijos vartotojai, kurių leistinoji galia viršija 400 kW, iki 2010 m. birželio 30 d. turėtų pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Šiems vartotojams elektros energijos kainodara keisis, kaip tai numatyta Elektros energetikos įstatyme.


Informacijos šaltinis: www.regula.lt 


Paskelbta 2010-05-31 08:37:33