Nuo liepos 1 d. gamtinių dujų kainos vartotojams keičiasi dėl kylančių naftos produktų kainų ir silpstančio euro

Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 8 punktas numato, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi kas pusę metų, atsižvelgiant į dujų importo kainos prognozę ateinančiam laikotarpiui.

Importuojamų gamtinių dujų prognozuojama kaina priklauso nuo:

  • su gamtinėmis dujomis konkuruojančių kitų kuro (mazuto ir gazolio/krosnių kuro) rūšių kainų tarptautinėse rinkose; prognozuojama importuojamų dujų kaina nustatoma, vertinant ateities sandorių mazuto ir gazolio kainas tarptautinėse rinkose;
  • euro ir JAV dolerio santykio; už gamtines dujas yra atsiskaitoma JAV doleriais.

2010 m. I pusmetį AB „Lietuvos dujos“ buitiniams vartotojams į gamtinių dujų tarifą yra įskaičiuota 744 Lt/tūkst. m3 gamtinių dujų importo kaina. Nuo 2009 m. paskutinio ketvirčio, palaipsniui kylant tarptautinėse rinkose naftos produktų kainoms (1 pav.) bei brangstant JAV doleriui (2 pav)., faktiškai buitiniams vartotojams 2010 m. I pusmetį gamtinės dujos iš AB „Gazprom“ buvo nupirktos už 827 Lt/tūkst. m3.


1 pav. Krosnių kuro, mazuto ir importuojamų dujų kainų dinamika 2008-2010 metais
Šaltinis: Komisija

2 pav. Euro ir Jungtinių Amerikos Valstijų dolerio santykis

3 pav. Lito ir Jungtinių Amerikos Valstijų dolerio santykis

Šaltinis: www.nymex.com

Šaltinis: Lietuvos bankas

Išliekant naftos produktų kainų kilimo bei JAV dolerio brangimo euro atžvilgiu tendencijoms, skaičiuojama, kad svertinė vidutinė 2010 m. antrojo pusmečio AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų pirkimo kaina sudarys 962,75 Lt/tūkst. m3. Dėl importo kainų pasikeitimo kintamoji tarifo dalis gyventojams, kurie gamtines dujas vartoja valgiui gaminti, didėja 28 ct/m3. Buitiniams vartotojams, kurie dujas vartotoja ne tik valgiui gaminti, bet ir šildymui, kaina kyla 27 ct/m3 (tarifus rasite lentelėje). Gamtinių dujų importo kainos dedamoji gyventojams yra įskaičiuota į dvinario tarifo kintamąją dalį (tarifas už kubinius metrus), todėl nuo liepos 1 d. pastovusis mokestis per mėnesį nėra keičiamas.

Lietuvoje gamtines dujas buitiniams vartotojams tiekia dar trys įmonės: UAB „Intergas“ –Mažeikių rajono gyventojams, UAB „Fortum Heat Lietuva“ - Joniškiui bei AB agrofirmos „Josvainiai“ Kėdainių r. Josvainių seniūnijos vartotojams. Dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo nuo liepos 1 d. gamtinių dujų dvinario tarifo kintamoji dalis atskiroms vartotojų grupėms didėja nuo 25 iki 29 ct/m3 (tarifus rasite lentelėje).


Gamtinių dujų tarifai, suvartojantiems per metus iki 500 m³


Įmonės pavadinimas Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

iki 2010-07-01
Kintamoji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

iki 2010-07-01
Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

nuo 2010-07-01
Kintamoji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

nuo 2010-07-01
AB "Lietuvos dujos" 2,00 1,87 2,00 2,15
UAB "Intergas" 4,02 2,11 4,02 2,38
UAB "Fortum Heat Lietuva"
-
-
AB agrofirma "Josvainiai" 2,57 1,36 2,57 1,61


Gamtinių dujų tarifai, suvartojantiems per metus nuo 500 iki 20 tūkst. m3


Įmonės pavadinimas Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

iki 2010-07-01
Kintamoji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

iki 2010-07-01
Pastovioji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

nuo 2010-07-01
Kintamoji tarifo dalis, Lt/mėn. su PVM

nuo 2010-07-01
AB "Lietuvos dujos" 14,05 1,29 14,05 1,56
UAB "Intergas" 4,02 1,71 4,02 1,98
UAB "Fortum Heat Lietuva" 13,83 1,43 13,83 1,72
AB agrofirma "Josvainiai" 16,41 1,11 16,41 1,37Informacijos šaltinis: www.regula.lt 


Paskelbta 2010-05-31 08:32:24