Apie asociaciją

Lietuvos šilumos siurblių asociacija yra pelno nesiekianti organizacija, vienijanti juridinius asmenis, susijusius su šilumos siurblių gamyba, prekyba, montavimu, projektavimu, gręžinių įrengimu. 


Asociacijos tikslas - skatinti ekonominę ir techninę geoterminių, aeroterminių bei hidroterminių šilumos siurblių sektoriaus pažangą Lietuvoje.


Asociacijos uždaviniai:

  • Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą Lietuvoje;
  • Skatinti šildymo sistemų diegiant šilumos siurblius naudojimą, aplinkos saugojimui (CO2 mažinimas) bei ekologijos didinimui;
  • Teikti informaciją apie efektyvius ir ekologiškus šildymo sistemų įrenginius – šilumos siurblius; informuoti apie jų naudą žmogui ir aplinkai;
  • Teikti visuomenei informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudą lyginant su tradiciniu kuru;
  • Dalyvauti Lietuvos teisės aktų, susijusių su atsinaujinančiais energijos ištekliais rengimo procesuose. Teikti siūlymus atsižvelgiant į realias problemas iškylančias šilumos siurblius parenkant, montuojant ir eksploatuojant;
  • Siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir Lietuvos valstybės organizacijų ir institucijų.