Narystė

Lietuvos šilumos siurblių asociacija vienija juridinius asmenis, susijusius su šilumos siurblių gamyba, prekyba, montavimu, projektavimu, gręžinių įrengimu.  Asociacijos nario teisės:

 • Dalyvauti ir balsuoti  Asociacijos visuotiniame narių susirinkime
 • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą
 • Rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo ar kitus organus
 • Dalyvauti ruošiant ir įgyvendinant Asociacijos programas ir projektus
 • Gauti iš Asociacijos konsultacijas, ginant savo teisėtus interesus
 • Bet kada išstoti iš Asociacijos, iš anksto pranešus apie tai raštu


Asociacijos nario pareigos:

 • Pripažinti ir laikytis Asociacijos įstatų, reglamentų bei kitų LR teisės aktų
 • Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei renginiuose
 • Saugoti Asociacijos ir jos narių komercines ir kitas paslaptis, ginti Asociacijos interesus
 • Teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti


Lietuvos šilumos siurblių Asociacijos nauda nariui:

 • Narių tarpusavio bendradarbiavimas
 • Interesų gynimas visuomeninėse bei valstybinėse organizacijose
 • Naujausios informacijos projektų finansavimo klausimais gavimas
 • Galimybė teikti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų rengimui, pakeitimui
 • Pasitikėjimas įmone, užtikrinančia kokybiškų paslaugų teikimą


Prisijunkite prie Lietuvos šilumos siurblių Asociacijos ir aktyviai dalyvaukite veikloje!