Nuorodos

Įstaigos


www.am.lt - Aplinkos ministerija

www.enmin.lt - Energetikos ministerija

www.finmin.lt - Finansų ministerija

www.ukmin.lt - Ūkio ministerija

www.ena.lt - VĮ Energetikos agentūraInformacija apie paramos programas


www.lvpa.lt - Lietuvos verslo paramos agentūra

www.esbendradarbiavimas.lt - ES teritorinis bendradarbiavimas

www.esparama.lt - ES struktūrinė parama

www.atnaujinkbusta.lt - Būsto atnaujinimo programa pagal JESSICA

www.laaif.lt - Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF)Teisės aktai


Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (projektas)

Energetikos įstatymas

Šilumos ūkio įstatymas

Elektros energetikos įstatymas

Teritorijų planavimo įstatymas

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas